Biojalostamo

UPM Lappeenrannan biojalostamo valmistumassaKemin biojalostamo – Kaidi – Rakennettava biojalostamo käyttäisi raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Hanke olisi toteutuessaan maailman ensimmäinen toisen sukupolven biojalostamo, jonka pääraaka-aineena toimisi puupohjainen biomassa.

Ympäri S-Market Kivistö pitää ovensa avoinna ensi yöstä alkaen yötäpäivää. Lähin vastaava ruokakauppa löytyy Jyväskylästä. Lentoyhtiö Finnair peruu useita lentojaan maaliskuun

Tavoitteenamme on luoda seuraavan sukupolven biojalostamo, joka on kilpailukykyinen tuotannon, tuotteiden ja raaka-aineen näkökulmasta. UPM:n mahdollisessa toisessa biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita ja biopohjaisia raaka-aineita kemiateollisuuden käyttöön.

Biojalostamo. NordFuel Oy suunnittelee puuraaka-aineesta liikennekäyttöön tarkoitettua etanolia tuottavan biojalostamon rakentamista Haapavedellä sijaitsevan Kanteleen Voima Oy:n lauhdevoimalan yhteyteen. Sivutuotteina jalostamo tuottaisi ligniiniä, biokaasua sekä lietettä lannoitekäyttöön.

– Lappeenrannan biojalostamo on metsäteollisuuden murroskauden ensimmäinen investointi uuteen, innovatiiviseen tuotantolaitokseen Suomessa, sanoo UPM Biorefiningin johtaja Heikki Vappula yhtiön tiedotteessa. Lappeenrannan biojalostamon biodiesel valmistetaan raakamäntyöljystä, jota syntyy selluntuotannon tähteenä.

Leunan biojalostamo tuottaa puusta erilaisia biokemikaaleja. Jalostamon kapasiteetti on 220 000 tonnia vuodessa. Laitoksen odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä. Päätöksen seurauksena UPM nostaa arviotaan vuoden 2020 kokonaisinvestoinneista 1,3 miljardiin euroon.

Se tuottaisi perinteisen pitkäkuituisen sellun lisäksi mm. liukosellua, mikrokiteistä sellua (MCC), mäntyöljyä, biokaasua ja maanparannusaineita sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Biojalostamo sisältää sellutehtaan lisäksi MCC:n tuotantolaitoksen, biokaasun tuotantolaitoksen sekä.

Biojalostamot | FURETAN – Furetan Oy on perustettu käynnistämään Suomen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisia biohankkeita. Tällä hetkellä valmistumassa kolme biojalostamo-investointiprojektia – Saloon, Kristiinankaupunkiin ja Ouluun, jo olemassa oleville voimalaitostonteille tarkoituksena hyödyntää olemassa olevaa infraa sekä voimalaitoksen höyrytaloutta.

Biojalostamot. Biojalostamolla ja biotuotetehtaalla tarkoitetaan tehdasta tai toisiinsa integroitujen laitosten muodostamaa kokonaisuutta, joka jalostaa bioperäisiä raaka-aineita.

Biojalostamo tukee koko Suomen strategiaa, koska se edistää jokaista kärkihanketta hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueella. Lapin ja Koillismaan elinvoimaisuus ja omavaraisuus vahvistuvat, koska biojalostamo hyödyntää paikallista osaamista, metsävaroja ja infraa.

Biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa. HaminaKotka Satama Oy. UPM:n mahdollisessa toisessa biojalostamossa käytettäisiin eri raaka-aineita ja teknologiaa kuin UPM Lappeenrannan biojalostamossa.